A. ZWROTY

Zgodnie z prawem mają Państwo możliwość zwrotu zamówionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku towar powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) oraz formularzem zwrotu dołączonym do zamówienia lub dostępnym TUTAJ na adres:

 

sferab2b Sp. z o.o.,

ul. Huculska 40,

42-200 Częstochowa

 

z dopiskiem „zwrot”. Zwroty dokonywane są na koszt i ryzyko Klienta. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

 

B. REKLAMACJE

Towar posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego produktu wynosi 24 miesiące liczone od daty odebrania przesyłki. Procedury reklamacyjne z tytułu Gwarancji przeprowadzane są za pośrednictwem Sprzedającego.

W przypadku wady produktu lub niezgodności, towar powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) oraz formularzem reklamacji dołączonym do zamówienia lub dostępnym TUTAJ na adres:

 

sferab2b Sp. z o.o.,

ul. Huculska 40,

42-200 Częstochowa

 

z dopiskiem „reklamacja”. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.